Retningslinjer for behandling af Personoplysninger

Hos Aarhus Airport A/S (”Aarhus Airport”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Medmindre andet er oplyst, er Aarhus Airport dataansvarlig for de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet nedenfor.

Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger indsamlet fra brugere af vores hjemmeside og sider på sociale medier, passagerer og besøgende i lufthavnen samt kontaktpersoner hos Aarhus Airports kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

Politikken fastlægger retningslinjer for Aarhus Airports måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Følgende afsnit beskriver Aarhus Airports behandling af personoplysninger om besøgende på www.aar.dk.

 

Indsamling af personoplysninger

Aarhus Airport kan indsamle, behandle og opbevare personoplysninger om dig i følgende tilfælde:

 

 • Når du besøger og browser vores hjemmeside
 • Når du foretager køb på hjemmesiden (fx betaling af parkering)
 • Når du opretter en brugerkonto
 • Når du tilmelder dig Aarhus Airports nyhedsbrev
 • Når du downloader materiale fra hjemmesiden
 • Når du kommunikerer med Aarhus Airport
 • Når du benytter andre funktioner og services, som tilbydes af Aarhus Airport

Typer af personoplysninger
Aarhus Airport kan indsamle, behandle og opbevare følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identificerende oplysninger
 • Interesser, herunder hvilke produkter og services, du har vist interesse for
 • Nummerpladeoplysninger
 • IP-adresse
 • Oplysninger om din anvendelse af vores hjemmeside

 

I forbindelse med køb over hjemmesiden (fx betaling af parkering) afgiver du dine kortoplysninger. Aarhus Airport opbevarer ikke kortoplysningerne, men benytter sig af samarbejdspartnere til brug for gennemførelse af betaling. Betalingsoplysningerne opbevares og behandles derfor hos betalingsudbyderen.

 

Cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Læs mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik, som kan findes på hjemmesiden.

Formål med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Gennemførelse af ordrer og betalinger
 • Administration af brugerkonti og profiler
 • Levering af kataloger eller andre tjenesteydelser bestilt af dig
 • Distribution af nyhedsbreve og anden reklame/marketing
 • Markedsføring generelt
 • Håndtering af anmodninger fra dig
 • Levering af kundesupport og kommunikation
 • Udvikling af produkter og tjenester
 • Statistik og analyse


Behandlingsgrundlag
Aarhus Airport behandler personoplysninger på et eller flere af følgende grundlag:

 • Legitime interesser: I de fleste tilfælde baseres behandlingen af personoplysninger på vores legitime interesse i fx at foretage statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter (som ikke kræver samtykke), yde support samt forbedre og udvikle vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Samtykke: Aarhus Airport anvender kun dine personoplysninger for at kunne sende dig produktinformation, nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale via e-mail, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke til det, medmindre gældende lovgivning tillader os at kontakte dig uden sådant samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Kontraktlig forpligtelse: Behandling af personoplysninger kan i nogle tilfælde være nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem Aarhus Airport og dig, fx når du bestiller materiale eller afregner parkering (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Opbevaringsperiode

Personoplysninger, der er indsamlet gennem kontaktformularer, samt øvrig korrespondance, slettes som udgangspunkt senest efter 1 år, medmindre korrespondancen vedrører afregninger, retskrav eller lignende. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af vores legitime interesse i at kunne yde kundeservice (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale opbevares i 5 år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af opbevaringskravene i bogføringslovens § 10 og sker derfor med henblik på at overholde gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevares i 2 år fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af Aarhus Airports legitime interesse i at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Følgende afsnit beskriver Aarhus Airports behandling af de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger Aarhus Airports sider på sociale medier som fx Aarhus Airports Facebookside (herunder Instagram) og LinkedIn (de ”sociale medier”). Afsnittet supplerer den generelle privatlivspolitik, der er udarbejdet af de enkelte sociale medier.

 

Aarhus Airport og de enkelte sociale medier er fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Sammen med andre virksomheder forsøger vi løbende at føre en dialog med de sociale medier om reguleringen af det fælles dataansvar. I den forbindelse har både Facebook og LinkedIn offentliggjort et tillæg om det fælles dataansvar, som du kan tilgå via følgende links:

 

Afhængigt af din adfærd på de sociale medier kan Aarhus Airport og de sociale medier indsamle følgende personoplysninger om dig:

 • Dine “synes godt om” eller andre reaktioner, der udtrykkes på siderne
 • Kommentarer du efterlader på siderne
 • Dine besøg på siderne

Aarhus Airport bruger dine personoplysninger til at forbedre Aarhus Airports produkter og services, og til at udarbejde statistikker. I den forbindelse anvender Aarhus Airport aggregerede data, som sociale medier stiller til rådighed via deres cookies, såsom data om alder, køn, civil status, arbejde, livsstil, interesseområder samt oplysninger om køb og geografisk information.

Aarhus Airport behandler dine personoplysninger på baggrund af Aarhus Airports legitime interesse i at kunne forbedre Aarhus Airports produkter og tjenester, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af personoplysninger, ved at besøge deres privatlivs- og cookiepolitikker:

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du flere rettigheder, hvilket du kan læse nærmere i afsnit 5 i denne politik. De sociale mediers generelle setup og de aftaler, der er indgået mellem Aarhus Airport og de sociale medier tilsiger, at du skal kontakte de pågældende sociale medier, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder over for de sociale medier. Dette skyldes, at kun de sociale medier er rent funktionelt i stand til at foretage de nødvendige tiltag for at imødekomme de fleste af dine anmodninger.

Hvis du er Facebook-bruger, kan du udøve dine rettigheder ved at ændre dine private indstillinger for at få indflydelse på, hvordan dine personoplysninger vil blive indsamlet og behandlet, når du besøger og bruger Facebook-siden. Klik her for at ændre dine indstillinger eller for at finde flere oplysninger om, hvordan du udøver dine rettigheder: https://www.facebook.com/ads/preferences og https://www.facebook.com/settings

Hvis du er LinkedIn-bruger, skal du klikke her for at ændre dine indstillinger eller udøve dine rettigheder: https://www.linkedin.com/psettings/data-privacy/ og https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/50191?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en

Hvis du imidlertid mener, at Aarhus Airport kan imødekomme din anmodning, er du velkommen til at kontakte os.

 

Følgende afsnit beskriver Aarhus Airports behandling af personoplysninger om passagerer og besøgende i lufthavnen.

 

Når du som passager flyver til eller fra lufthavnen

Når du rejser til og fra Aarhus Airport, indsamler vi personoplysninger i forbindelse med vores services forbundet med håndteringen af ankomne og afgående fly. I det følgende fremgår de væsentligste behandlinger, som Aarhus Airport foretager i denne sammenhæng.

 

Check-in og sikkerhedskontrol (security)

Som led i håndteringen af check-in, herunder bagagehåndtering, indsamler vi blandt andet oplysning om navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, køn, pasoplysninger, oplysninger der fremgår af boardingkort, bookingreference og aktuelle flyruter.

 

For at komme til afgangshallen skal du igennem vores sikkerhedskontrol. Aarhus Airport indsamler i den sammenhæng oplysninger ved scanning af boardingkort samt screening af passagerer og bagage. Behandlingen foretages med henblik på opfyldelse af krav til sikkerhedskontrol.

Oplysningerne behandles på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde de sikkerhedskrav, som Aarhus Airport er underlagt efter lovgivningen.

Oplysninger, der er indsamlet om dig i forbindelse med afrejse fra eller ankomst til Aarhus Airport, vil som udgangspunkt blive slettet efter 3 måneder. Visse oplysninger, fx billeder fra scanning af bagage, opbevares i en længere tidsbegrænset, men af sikkerhedshensyn fortrolig periode.

Særlige services

Som led i vores samarbejde med flyselskaberne og for at opfylde reglerne i luftartslovgivningen, skal vi dokumentere en række særlige services ved brug af blanketter.

 

Dette er blandt andet aktuelt ved passagerer med behov for PRM-assistance, passagerer der medbringer våben eller dyr samt passagerer, der har foretaget tax free shopping.

 

Aarhus Airport er i visse tilfælde forpligtet til selv at opbevare dokumentationen, mens nogle blanketter skal videregives til flyselskaberne og SKAT.

 

Behandlingen sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og artikel 9, stk. 2, litra b, da Aarhus Airport er retligt forpligtet til at foretage behandlingen.

 

Er der tale om services, hovedsageligt håndteringen af udfyldte blanketter og formularer, som er nødvendiggjort af det flyselskab, som du skal flyve med, sker behandlingen dog på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

Oplysninger, der er indsamlet i ovenstående sammenhænge, vil som udgangspunkt blive slettet efter 3 måneder.

 

Særligt for dig, der er pårørende til uledsagede mindreårige

Som led i Aarhus Airports bistand til uledsagede børn, skal der udfyldes en erklæring med information om blandt andet kontaktoplysninger på barnet, pårørende samt personer, der skal ledsage barnet ved afgang og ankomst samt oplysninger om ud- og hjemrejse.

 

Oplysningerne følger barnet og vil derfor blive delt med flyselskabet og ankomstlufthavnen.

 

Behandlingen sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, da Aarhus Airport er retligt forpligtet til at foretage behandlingen, og på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, såfremt vores services er aftalt med flyselskabet, der skal transportere den mindreårige.

 

Oplysningerne indsamlet som led i denne service vil som udgangspunkt blive slettet efter 3 måneder.

 

Når du i øvrigt færdes på lufthavnens område

Al færden på lufthavnens område er underlagt særlige sikkerhedskrav i lovgivningen.

 

Det betyder, at Aarhus Airport i vid udstrækning har implementeret sikkerhedsforanstaltninger og procedurer, der har til formål at værne om trygheden for lufthavnens medarbejdere, passagerer og besøgende. Af sikkerhedshensyn informerer vi ikke om samtlige sikkerhedsforanstaltninger, som dit besøg i lufthavnen er underlagt.

 

Aarhus Airport har blandt andet installeret videoovervågning af udvalgte indendørs og udendørs områder. Overvågningen er etableret med henblik på opfyldelse af sikkerhedskrav, som Aarhus Airport er underlagt og tjener samtidig kriminalitetsopklarende og tryghedsskabende formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og litra f samt databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Optagelserne vil kun blive gennemgået i tilfælde af konkret mistanke om medarbejderes, passagerers, besøgendes eller andre personers kriminelle handlinger, overtrædelse af Aarhus Airports interne politikker og retningslinjer eller med henblik på afklaring af tvister.

Optagelserne kan blive videregivet til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed samt til Trafikstyrelsen fx ved ulovlige handlinger, evakueringer og i forbindelse med tilsyn, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 4. Hvis det er nødvendigt at fremlægge optagelserne til andre formål end førnævnte, vil vi anmode om dit samtykke til en sådan fremlæggelse, hvis du indgår i optagelserne.

Optagelser fra videoovervågning foretaget i kriminalitetsforebyggende øjemed bliver slettet eller anonymiseret senest 30 dage efter optagelsen, medmindre det er nødvendigt for Aarhus Airport at opbevare optagelserne med det formål at håndtere en specifik tvist, fx i forbindelse med at opklare en lovovertrædelse. Optagelser fra videoovervågning, der er sket til andre formål, vil blive slettet, når det ikke længere tjener et legitimt formål at opbevare oplysningerne.

 

Når du parkerer i lufthavnen

Aarhus Airport indsamler oplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger og nummerplade, i forbindelse med din anvendelse af betalingspligtige parkeringsområder i lufthavnen.

Personoplysninger bliver indsamlet, når du kører ind på lufthavnens betalingspligtige parkeringsområder via nummerpladescanning, samt når du betaler for parkering via vores hjemmeside, apps eller i automaterne i terminalen.

Aarhus Airport har entreret med et eksternt firma (ParkZone), der administrerer parkeringspladserne på lufthavnens område. Selskabet vil dermed få adgang til dine personoplysninger.

 

Nærmere vilkår for benyttelsen af lufthavnens parkeringsfaciliteter fremgår ved tydelig skiltning.

 

Oplysningerne behandles på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da oplysningerne er nødvendige for at indgå og gennemføre aftalen med dig om brugen af lufthavnens parkeringsforhold.

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med din bestilling af parkering i Aarhus Airport, vil blive slettet efter 30 dage.

Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale opbevares dog i 5 år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes.

Når du ankommer til lufthavnen i eget fly

Aarhus Airport indsamler oplysninger om dig, herunder flyregistreringsnummer og optagelse af radiokommunikation, i forbindelse med vores overvågning af flyverummet omkring Aarhus Airport. Behandlingen sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, da Aarhus Airport er retligt forpligtet til at foretage behandlingen.

Benytter du Aarhus Airports faciliteter behandler vi desuden dine kontaktoplysninger og information om din benyttelse af lufthavnens services med henblik på levering og afregning heraf. Oplysningerne behandles på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde aftalen med dig om brugen af lufthavnens faciliteter.

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med vores overvågning af flyverummet omkring Aarhus Airport opbevares i en tidsbegrænset, men af sikkerhedshensyn fortrolig periode.

Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale, opbevares i 5 år efter regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes.

Dette afsnit beskriver Aarhus Airports politik for behandling af personoplysninger indsamlet fra kontaktpersoner hos Aarhus Airports kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, som samarbejder med Aarhus Airport.

 

Indsamling af personoplysninger
Personoplysninger om dig kan blive indsamlet i et eller flere af følgende tilfælde:

 

 • Når din virksomhed eller den virksomhed, du er ansat i, indgår en aftale med Aarhus Airport, herunder køber produkter eller ydelser, som tilbydes af Aarhus Airport
 • Når du har vist interesse for Aarhus Airports services, fx ved at give Aarhus Airport dit visitkort
 • Når du samarbejder eller kommunikerer med Aarhus Airport
 • Når du besøger Aarhus Airports fysiske faciliteter

Typer af personoplysninger
Aarhus Airport kan indsamle, behandle og opbevare følgende personoplysninger:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identificerende oplysninger
 • Individuelle oplysninger, såsom fortrukne sprog
 • Organisationsoplysninger såsom selskabsnavn, selskabsadresse, stilling, forretningsområde, primære arbejdssted og land
 • Kontraktlige oplysninger såsom købsordrer, fakturaer, kontrakter og lignende aftaler mellem din virksomhed (eller arbejdsgiver) og Aarhus Airport, hvilket bl.a. kan omfatte dine kontaktoplysninger
 • Finansielle oplysninger, såsom betalingsbetingelser, detaljer om bankkonto og kreditværdighed
 • It-relaterede oplysninger, såsom bruger-id, log-in-detaljer samt data og logninger om din anvendelse af Aarhus Airports hjemmeside og portaler
 • IP-adresse
 • Registreringer indsamlet via Aarhus Airports sikkerhedsforanstaltninger, herunder optagelser fra videoovervågning

 

Sådanne oplysninger kan være afgivet direkte af dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance) eller af tredjepart, fx din arbejdsgiver.

Formål med behandlingen
Personoplysningerne kan blive indsamlet og behandlet til følgende formål:

 • Generelt for at planlægge, opfylde og administrere samarbejdet, herunder eventuelle kontrakter
 • Administration, fx behandling af betalinger (herunder inddrivelse af udestående fakturaer), vurdering af kreditværdighed, udførelse af bogførings-, revisions- og faktureringsaktiviteter, forsendelse og levering samt supportydelser
 • Håndhævelse af lufthavnens sikkerhedskrav
 • Administration og kontrol af sikkerhedsgodkendte leverandører og fragtagenter
 • Nyhedsbreve og lignende markedsføringskommunikation
 • Håndtering af anmodninger fremsat af dig
 • Generel kommunikation
 • Udvikling af produkter og tjenester
 • Statistik og analyse
 • Compliance og regulatoriske formål, såsom opfyldelse af vores lovmæssige og compliance-relaterede forpligtelser til at hindre ulovlige aktiviteter
 • Tvisthåndtering

Behandlingsgrundlag
Aarhus Airport behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 

 • Kontraktlig forpligtelse: Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at behandle personoplysninger for at opfylde en kontrakt indgået mellem din virksomhed (eller arbejdsgiver) og Aarhus Airport, fx i forbindelse med håndtering af ordrer, administration af samarbejdet, brugerkonti og profiler (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

 

 • Legitime interesser: Vi kan behandle personoplysninger i henhold til vores legitime interesse i blandt andet at håndtere den daglige drift, herunder planlægning, opfyldelse og håndtering af samarbejdet eller vores legitime interesse i blandt andet at udføre statistik, analyse, markedsføringsaktiviteter (som ikke kræver samtykke), yde support samt at forbedre og udvikle vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 

 • Retskrav: Behandling kan også være nødvendig for at hindre bedrageri eller for at fastslå, forfølge eller forsvare retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f).

 

 • Retlig forpligtelse: Behandling af personoplysninger kan i nogle tilfælde være nødvendig for at overholde retlige forpligtelser, fx vores forpligtelse til at opfylde sikkerhedskrav og hindre ulovlig aktivitet (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

 

 • Samtykke: Aarhus Airport bruger kun dine personoplysninger til at sende dig produktinformation, nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale via e-mail, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke hertil, medmindre gældende lovgivning tillader os at kontakte dig uden sådant samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

 

Særligt om adgangskort (ID-kort)

Forud for udstedelse af adgangskort (ID-kort), der giver adgang til Aarhus Airports afspærrede og særligt sikrede områder, skal gennemføres kurser og tests samt foretages en baggrundskontrol på baggrund af oplysninger, herunder CPR-nummer, som du afgiver i et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet videresendes til politiet, som indhenter oplysninger fra CPR-registreret med henblik på at bekræfte din identitet. Politiet foretager derudover en søgning i egne registre efter oplysninger om eventuelle strafbare forhold. Aarhus Airport modtager oplysning om, hvorvidt der kan opnås godkendelse.

 

Aarhus Airport er forpligtet til at kontakte nuværende og tidligere arbejdsgivere, uddannelsessteder og lignende for at verificere oplysninger oplyst i CV’et, som du indleverer sammen med ansøgningen om ID-kort.

 

Trafikstyrelsen kan endvidere anmode om dokumentation for baggrundskontrol, hvormed Aarhus Airport er forpligtet til at udlevere de efterspurgte oplysninger.

Behandling vedrørende baggrundskontrollerne, herunder videregivelser til Trafikstyrelsen, og politiet, foretages på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, da behandlingen er nødvendig for at overholde lovgivning, som Aarhus Airport er underlagt. Grundlaget for behandlingen af CPR-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, mens behandling af oplysninger om eventuelle strafbare forhold foretages på baggrund af databeskyttelseslovens § 8 stk. 3.

 

Oplysninger indsamlet om dig i forbindelse med ansøgning om og udstedelse af ID-kort vil blive gemt, så længe du har et gyldigt ID-kort til Aarhus Airport.

 

Aarhus Airport forbeholder sig af sikkerhedshensyn ret til på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel at inddrage ID-kort eller gennemføre supplerende sikkerhedsforanstaltninger, herunder kontroller hos de personer, som færdes på lufthavnens særligt sikrede områder, herunder ved inspektion af medbragt udstyr, personlige ejendele mv.

 

Hvis du faciliterer ansøgning om ID-kort på vegne af dine medarbejdere, bedes du orientere dine medarbejdere om denne privatlivspolitik.

 

Særligt om bilpas

Adgang til airside med et køretøj kræver forsyning af køretøjet med et bilpas. Aarhus Airport indsamler til brug for udstedelse af bilpas dine kontaktoplysninger, nummerpladeoplysninger samt ærinde. Grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, da behandlingen er nødvendig for at overholde lovgivning, som Aarhus Airport er underlagt.

 

Aarhus Airport forbeholder sig af sikkerhedshensyn ret til på ethvert tidspunkt og uden forudgående varsel at inspicere ethvert køretøj, som ønsker adgang til lufthavnens særligt sikrede områder.

 

Permanente bilpas, der ikke længere skal være gyldige, slettes hvert år i januar, mens midlertidige bilpas slettes efter 12 måneder.

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 3 år fra samarbejdets ophør. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

 

Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale, herunder dokumentation af ordrer, opbevares i 5 år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af opbevaringskravene i bogføringslovens § 10 og sker derfor med henblik på at overholde gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

 

Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevares i 2 år, fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af Aarhus Airports legitime interesse i at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

I Aarhus Airport skal alle føle sig trygge og have mulighed for at indberette eventuelle bekymringer relateret til ulovlig eller uetisk adfærd. Du kan tilgå Aarhus Airports Whistleblowerordning her.

Generelle oplysninger til alle, der er omfattet af denne privatlivspolitik

 

Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter, som leverer relevante ydelser på baggrund af et kontraktuelt forhold med Aarhus Airport, adgang til dine personoplysninger. Det kan fx være leverandører af it-tjenester, CRM-systemer, ERP-systemer, faktureringssystemer, markedsføringsydelser, distribution af nyhedsbreve, kundetilfredshedsundersøgelser, website-analyse, it-support, digitale udviklere, e-mail-operatører, hosting-leverandører og andre leverandører af systemer eller tjenester til Aarhus Airport. Sådanne leverandører af tjenesteydelser vil kun behandle personoplysninger på vegne af Aarhus Airport og i overensstemmelse med vores instruktioner i indgåede databehandleraftaler.

 

I forbindelse med leveringen af services eller i tilfælde af overtrædelse af lovgivningen, er Aarhus Airport i nogle tilfælde forpligtet og i andre tilfælde berettiget til at videregive dine oplysninger myndighederne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Vi kan også videregive dine personoplysninger for at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f). Vi kan derudover også videregive dine personoplysninger til eksterne revisorer for at overholde vores revisionspligt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

I forbindelse med Aarhus Airports udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af Aarhus Airport. Ved delvis overdragelse af aktiver, som indeholder personoplysninger, er grundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt Aarhus Airports legitime interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel som udgangspunkt baseres på EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

 

Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger og har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

 

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt transmission af dine personoplysninger, som du har givet os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagetrække et samtykke, som du har givet. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet

 

Kontakt

 

Aarhus Airport (vi er den dataansvarlige)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, herunder denne privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail . Du kan også skrive til os på følgende adresse:

 

Aarhus Airport A/S

CVR-nr. 25 44 97 46

Ny Lufthavnsvej 24

8560 Kolind

 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Aarhus Airport har udpeget en uafhængig databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte i alle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes pr. e-mail [email protected] eller telefon via +45 72 27 30 02. Du kan også skrive til følgende adresse:

 

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

CVR nr. 38538071

Værkmestergade 2,

8000 Aarhus C

Att; DPO Aarhus Airport

 

Indeholder din henvendelse følsomme eller fortrolige personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via sikker beskedfunktion https://dpo.bechbruun.com/aarhusairport/

 

 

Datatilsynet

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: [email protected]

 

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.aar.dk.

 

Senest opdateret den: 1. februar 2022