Få momsen refunderet

Aarhus Airport forestår tolddeklarering af varer. Toldstempling i lufthavnen kan ske tidligst fire timer før og senest en time før afgang.

MOMSREFUSION

Danske varer og serviceydelser indeholder moms på 25% (20% af totalprisen).

Tilbagebetaling af dansk moms kan kun ske til personer bosiddende uden for EU som rejser til et ikke-EU-land. Beløbet kan kun udbetales i Danmark, hvis Danmark er den sidste EU-destination inden slutdestinationen.

  • Aarhus Airport er behjælpelig med at stemple danske kvitteringer for SKAT
  • Aarhus Airport kan ikke udbetale momsen, men kan ved fremvisning af de stemplede kvitteringer få udbetalt ved Global Blue i Københavns Lufthavn
  • Hvis passageren har de købte varer med som håndbagage, og kan fremvise varen i København, kan de få udbetalt momsen med det samme
  • Overstiger prisen på en enkelt vare DKK 25.000 henvises der til Toldstyrelsen for eksportverificeringDer henvises til Toldstyrelsen på tlf. 72 22 12 12. Åbningstider kan findes på www.toldstyrelsen.dk
  • Aarhus Airport stempler kvitteringer indtil senest 1 time før planmæssig afgang
  • Varen skal fremvises
  • Varen skal være købt i Danmark og for min. DKK 300 i den enkelte forretning

For folk der bor i Norge samt Ålandsøerne

  • På disse varer kan der ikke eksportverificeres, vi henviser til Toldstyrelsen.

Ved køb i butikker uden for lufthavnen

Der refunderes mellem 12% og 19% af den samlede pris på varen afhængig af beløbets størrelse. Der skal købes for minimum DKK 300 i den enkelte forretning (for nordmænd minimum DKK 1.200 pr. vare).

Forretningen udsteder en check på forlangende, hvis man er bosiddende uden for EU. Checken stemples af SKAT inden ankomst til lufthavnen.