Få momsen refunderet​

Aarhus Airport forestår tolddeklarering af varer. Toldstempling i lufthavnen kan ske tidligst fire timer før og senest en time før afgang.

Tilbagebetaling af dansk moms kan kun ske til personer bosiddende uden for EU, som rejser til et ikke-EU-land. Beløbet kan kun udbetales i Danmark, hvis Danmark er den sidste EU-destination inden slutdestinationen.

 

Ved køb i butikker uden for lufthavnen

Der refunderes mellem 12% og 19% af den samlede pris på varen afhængig af beløbets størrelse. Der skal købes for minimum DKK 300 i den enkelte forretning (for nordmænd minimum DKK 1.200 pr. vare).

Forretningen udsteder en check på forlangende, hvis man er bosiddende uden for EU. Checken stemples af SKAT inden ankomst til lufthavnen.