Bestil assistance

Bestil assistance sammen med flyrejsen hos dit luftfartsselskab.

Er du handicappet, har du adgang til at benytte en gratis serviceordning i forbindelse med afrejse og ankomst til Aarhus Airport.

Hvis du har behov for assistance i lufthavnen eller om bord på flyet, skal du gøre opmærksom herpå allerede ved bestilling af rejsen. Det gælder bl.a., hvis du:

  • Har behov for hjælp til at komme til/fra flyet
  • Har behov for hjælp til at komme ombord
  • Benytter kørestol
  • Medbringer fører- eller servicehund
  • Har nedsat syn eller hørelse

Det er et krav for at få adgang til denne service, at du har bestilt den via dit luftfartsselskab sammen med flyrejsen, gerne syv dage i forvejen, og senest 48 timer inden afrejsen.

Er Aarhus Airport indrettet til kørestolsbrugere?

I Aarhus Airport ønsker vi at favne bredt og byde alle passagere velkomne. Det har vi indtænkt i vores indretning og i forhold til vores faciliteter. Her vil du opleve brede gange, elevatorer eller assistance, hvor der er trapper, handicaptoiletter og øvrige foranstaltninger, som gør det så let som muligt at rejse for dig som kørestolsbruger. Vi har mindre, praktiske kørestole til rådighed i forbindelse med boarding og tager bedst muligt hånd om dit behov. For at kunne assistere dig bedst muligt, beder vi dig derfor om at give besked om, at du er kørestolsbruger i god tid før afrejse. Har du spørgsmål til faciliteter eller muligheder, er du altid velkommen til at kontakte os.

Mødesteder

Når du ankommer til lufthavnen, skal du – med mindre andet er aftalt – henvende dig ved lufthavnens Passagerservice. Du bliver her mødt af en repræsentant for lufthavnens serviceudbyder, der vil sørge for, at du får adgang til den på forhånd aftalte hjælp og assistance.

Mulige mødesteder i afrejsesituationen

  • Ved lufthavnens Passagerservice
  • Ved lufthavnsbussernes ankomstplads
  • Ved lufthavnens handicapparkering

Mulige mødesteder i ankomstsituationen

  • I flysædet, når de øvrige passagerer har forladt flyet.
  • Ved foden af flyets forreste trappe