Hvad må jeg medbringe, når jeg rejser fra Aarhus Airport?

Er du i tvivl om, hvad du må medbringe i henholdsvis indskrevet bagage og håndbagage? Så kan du læse meget mere på denne side og via de links, du finder herunder.

Bagage i Aarhus Airport

Husk pas eller anden officiel identifikation, når du rejser til udlandet.

Ændrede EU-bestemmelser medfører, at rejsende til udlandet, der har foretaget check-in, skal kunne identificere sig, før de går om bord på flyet. Ved rejser uden for Norden er pas eneste gyldige legitimation. Ved rejser til lande i den nordiske pasunion kan anvendes kørekort, sygesikringsbevis og naturligvis pas.

Planter og planteprodukter forbudt i bagagen

Det er ikke tilladt at medbringe planter, frø, frugt og andre planteprodukter fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat.

Reglerne er også gældende for mindre mængder af planter og planteprodukter.

De eneste undtagelser fra disse regler er frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan indføres.

Hvis du medbringer planter til plantning, herunder visse typer af frø til udsæd, fra lande uden for EU, skal disse følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til import. Varen vil derefter importkontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Du skal være opmærksom på, at der er udgifter forbundet med importkontrollen.

Hvis du medbringer frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning, fra lande uden for EU, vil der stadig være krav om plantesundhedscertifikat, men produkterne skal ikke anmeldes til import.

Reglerne skyldes en ny EU-forordning, som kaldes Plantesundhedsforordningen, der har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter.

Læs mere om planter og planteprodukter m.m., der kræver plantesundhedscertifikat​​

Listen over importforbudte planter og planteprodukter

Jagt- eller konkurrencevåben med på rejsen?

Der gælder særlige regler både hos luftfartsselskabet og i lufthavnen, når man har jagt- eller konkurrencevåben med på rejsen. Kontakt derfor først dit luftfartsselskab for at høre, hvilke regler der gælder. Hverken våben eller ammunition må transporteres i håndbagagen. Kom i god tid, da våbnet skal inspiceres af securitypersonale i forbindelse med check-in, som altid skal ske ved personlig henvendelse, når man rejser med våben. For at lette ekspeditionen bedes du udfylde en våbenformular hjemmefra – se dette link: Transport af skydevåben – pdf​​​. Formularen kan også fås ved check-in.

I forbindelse med kontrol af din våbentilladelse vil personalet samtidig kontrollere, at du har pakket dit våben og din ammunition efter reglerne:

 • Våben og ammunition skal indskrives som bagage ved check-in
 • Våbnet må ikke være ladt
 • Om muligt skal våbnet være adskilt og pakket i forskellige stykker bagage
 • Ammunition skal være pakket i originalemballagen og separat fra våbnet i en særskilt kuffert
 • Ammunition må ikke overskride en nettovægt på 5 kg.

Rejse til EU-land

Ved rejse til et EU-land skal man have et gyldigt våbenpas, der kontrolleres af securitypersonale.

Rejse til ikke-EU-land

Ved rejse til et land uden for EU skal man, foruden gyldigt våbenpas, vise en udfyldt våbendeklaration.

Forbudte genstande

I håndbagagen:

 • ​Skydevåben og andre anordninger til affyring af projektiler
 • Elektrochokapparater
 • Spidse og skarpe genstande
 • Værktøj
 • Stumpe redskaber
 • Eksplosive og brandbare stoffer og anordninger

​​Du må kun medbringe væsker i beholdere på max 100 ml og ikke flere beholdere, end der kan være i en gennemsigtig og genlukkelig plastikpose med et rumfang på 1 liter. ​​For håndsprit gælder max 2 liter – dog max 500 ml. pr. beholder.

​I indskrevet bagage:

 • ​Eksplosive, ætsende og brandfarlige faste og flydende stoffer, gasser og substanser
 • Fyrværkeri
 • Magnetisk materiale, blegemidler, bedøvelsesmidler, maling og lignende
 • Oxiderende stoffer
 • Iltende, giftige og smitsomme stoffer
 • Radioaktive stoffer
 • Diverse farlige substanser inkl. miljøfarlige stoffer

​Sikkerhedspersonalet kan til enhver tid afvise genstande, hvis de kan være til fare for flyvesikkerheden. For flere specifikke oplysninger kontakt venligst Passagerservice i lufthavnen.​