Hvad må jeg medbringe, når jeg rejser fra Aarhus Airport?

Er du i tvivl om, hvad du må medbringe i henholdsvis indskrevet bagage og håndbagage? Så kan du læse meget mere på denne side og via de links, du finder herunder.

Bagage i Aarhus Airport

Husk pas eller anden officiel identifikation, når du rejser til udlandet.

Ændrede EU-bestemmelser medfører, at rejsende til udlandet, der har foretaget check-in, skal kunne identificere sig, før de går om bord på flyet. Ved rejser uden for Norden er pas eneste gyldige legitimation. Ved rejser til lande i den nordiske pasunion kan anvendes kørekort, sygesikringsbevis og naturligvis pas.

Medicin

Det er tilladt at medbringe din medicin i håndbagagen. Hvis det er livsvigtig medicin, anbefaler vi generelt, at det medbringes i håndbagagen, hvis uheldet skulle være ude, og den indskrevne bagage ikke når frem til destinationen. Vi anbefaler, at medicin i form af piller og pulver er i original emballage. Det kan lette ankomsten i en udenlandsk toldmyndighed.

Du skal kunne bevise medicinens ægthed og dit behov for at medbringe det. Medbring gerne en skriftlig dokumentation fra din læge og/eller apotek, som kan fremvises i sikkerhedskontrollen.

Flydende medicin

Flydende medicin skal være i original emballage og fremvises i Security inden screening, da medicinen skal gennemlyses i en speciel bakke til screening af væsker. Der er ingen begrænsning af størrelse eller mængde.

Hvis medicinen skal opbevares køligt, kan du medbringe et køleelement, hvis du fremviser lægelig dokumentation for, at produktet skal holdes køligt. Ellers er køleelementer ikke tilladte i håndbagagen.

Der er ingen restriktioner for mængde af medicin i piller eller flydende form i indskrevet bagage.

Kontaktlinsevæske

Du må gerne have kontaktlinsevæske med i håndbagagen. Kontaktlinsevæske betragtes som flydende medicin, og det kan derfor medbringes i større mængder end 100 ml. Det skal være i original emballage og fremvises ved Security, hvor det skal screenes i en separat bakke.

Babymad

Du må gerne have babymad med i håndbagagen til børn under 2 år. Babymaden skal være i original emballage og skal fremvises i Security. Det skal nemlig screenes i en speciel bakke til screening af væsker.

Der er ingen begrænsning i størrelse eller mængde.

Planter

Det er ikke tilladt at medbringe planter, frø, frugt og andre planteprodukter fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat. Reglerne er også gældende for mindre mængder af planter og planteprodukter. De eneste undtagelser fra disse regler er frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan indføres.

Hvis du medbringer planter til plantning, herunder visse typer af frø til udsæd, fra lande uden for EU, skal disse følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til import. Varen vil derefter importkontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Du skal være opmærksom på, at der er udgifter forbundet med importkontrollen.

Planteprodukter

Hvis du medbringer frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning, fra lande uden for EU, vil der stadig være krav om plantesundhedscertifikat, men produkterne skal ikke anmeldes til import.

Reglerne skyldes en ny EU-forordning, som kaldes Plantesundhedsforordningen, der har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter.

Læs mere om planter og planteprodukter m.m., der kræver plantesundhedscertifikat​​

Listen over importforbudte planter og planteprodukter

Jagt- og/eller konkurrencevåben

Der gælder særlige regler både hos luftfartsselskabet og i lufthavnen, når man har jagt- eller konkurrencevåben med på rejsen. Kontakt derfor først dit luftfartsselskab for at høre, hvilke regler der gælder. Hverken våben eller ammunition må transporteres i håndbagagen.

Kom i god tid, da våbnet skal inspiceres af securitypersonale i forbindelse med check-in, som altid skal ske ved personlig henvendelse, når man rejser med våben. For at lette ekspeditionen bedes du udfylde en våbenformular hjemmefra – se dette link: Transport af skydevåben – pdf​​​. Formularen kan også fås ved check-in.

Sådan pakkes våben og ammunition

I forbindelse med kontrol af din våbentilladelse vil personalet samtidig kontrollere, at du har pakket dit våben og din ammunition efter reglerne:

 • Våben og ammunition skal indskrives som bagage ved check-in
 • Våbnet må ikke være ladt
 • Om muligt skal våbnet være adskilt og pakket i forskellige stykker bagage
 • Ammunition skal være pakket i originalemballagen og separat fra våbnet i en særskilt kuffert
 • Ammunition må ikke overskride en nettovægt på 5 kg.

Rejse til EU-land

Ved rejse til et EU-land skal man have et gyldigt våbenpas, der kontrolleres af securitypersonale.

Rejse til ikke-EU-land

Ved rejse til et land uden for EU skal man, foruden gyldigt våbenpas, vise en udfyldt våbendeklaration.

Organ- og celletransport

Transport af organer og celler i specielle beholdere/tasker kan godkendes, hvis der på forhånd er indhentet en tilladelse fra Aarhus Airport. Anmodning om transporttilladelse skal stiles til [email protected] og indeholde kurerens navn, pasnummer, afrejsedato og afgangstid samt flynummer.

En tom kurertaske skal tjekkes ind som bagage, da køleelementerne indeholder væske.

Forbudte genstande

I håndbagagen:

 • ​Skydevåben og andre anordninger til affyring af projektiler
 • Attrapvåben og legetøjsvåben
 • Elektrochokapparater
 • Spidse og skarpe genstande
 • Værktøj
 • Stumpe redskaber
 • Eksplosive og brandbare stoffer og anordninger

​​Du må kun medbringe væsker i beholdere på max 100 ml og ikke flere beholdere, end der kan være i en gennemsigtig og genlukkelig plastikpose med et rumfang på 1 liter. ​​For håndsprit gælder max 2 liter – dog max 500 ml. pr. beholder.

​I indtjekket bagage:

 • ​Eksplosive, ætsende og brandfarlige faste og flydende stoffer, gasser og substanser
 • Fyrværkeri
 • Magnetisk materiale, blegemidler, bedøvelsesmidler, maling og lignende
 • Oxiderende stoffer
 • Iltende, giftige og smitsomme stoffer
 • Radioaktive stoffer
 • Diverse farlige substanser inkl. miljøfarlige stoffer

​Sikkerhedspersonalet kan til enhver tid afvise genstande, hvis de kan være til fare for flyvesikkerheden. For flere specifikke oplysninger kontakt venligst Passagerservice i lufthavnen.​