Nyheder

Østjylland satser på luftfart

30-04-2014


Onsdag formiddag blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling for Aarhus Airport A/S. Generalforsamlingens hovedfokus var de fremtidsscenarier, lufthavnen har fået udarbejdet over vinteren og foråret.
 
På baggrund af drøftelserne er der enighed blandt ejerkommunerne om, at der også i fremtiden skal arbejdes for en god lufthavnsbetjening i Østjylland, ikke mindst af hensyn til fastholdelse og udvikling af erhvervslivet. Aarhus Airport A/S vil derfor udarbejde et udviklingsscenarie, samt en investeringsplan, der kan give lufthavnen en tidssvarende standard. Aarhus Kommune vil sideløbende undersøge alternative placeringer for lufthavnen.
Beslutningen betyder, at Aarhus Airport A/S nu kan have en forventning om at få det albuerum, der skal til, for at lufthavnen kan agere i det marked, den konkurrerer i. 

Borgmestrene bliver bestyrelsesmedlemmer
For at understrege betydningen af en god og bæredygtig lufthavnsbetjening af Østjylland er ejerkommunerne enige om, at bestyrelsessammensætningen i Aarhus Airport A/S snarest ændres. Det skal ske ved, at det fremover bliver ejerkommunernes borgmestre, som tilbydes plads i bestyrelsen og ved, at formandsposten gives til en af de repræsentanter for erhvervslivet, der sidder i lufthavnens bestyrelse. Repræsentanterne fra de fem ejerkommuner Aarhus, Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs bliver hhv. Jacob Bundsgaard (S), Claus Omann Jensen (V), Nils Borring (S), Claus Wistoft (V) og Jan Petersen (S). Den endelige sammensætning af erhvervsrepræsentanter er endnu ikke fastlagt.

 
For yderligere info og kontakt: 
Lufthavnsdirektør Peter Høgsberg, +45 2625 2645, ph@aar.dk

Departures
SMS Date Airlines Flight no. to time  Status
ARRIVALS
SMS Date Airlines flight no. From     time  status

Udvalgte one-stop

Direkte