Nyheder

NYT MEDLEMSKAB VIL STYRKE RUTEUDVIKLINGEN

25-10-2016


Aarhus Airport er – som første danske lufthavn - inviteret indenfor som medlem i organisationen ’European Regions Airline Association’ (ERA). Det nye medlemskab vil støtte lufthavnens ruteudviklingsarbejde og derigennem få indflydelse på udbuddet af ruter fra østjydernes nærlufthavn. 

 
”Vi er meget glade for vores optagelse i ERA, da medlemskabet støtter vores strategi om at være en stærk hjørnesten i udviklingen af luftfarten i Danmark,” forklarer David Surley, der er ruteudvikler hos Aarhus Airport. 
 
ERA – luftfartsbranchens samlede stemme
Ifølge David er ERA den bedst kendte og mest gennemslagskraftige europæiske brancheorganisation inden for regional luftfart, særligt når det gælder behandling af spørgsmål, udfordringer og emner set ud fra et luftfartsselskabs- eller lufthavnsperspektiv. Organisationen, der blev etableret i 1980, arbejder non-profit, og dens vigtigste rolle består i at synliggøre og understrege vigtigheden af regional luftfart i Europa, bl.a. via lobbyisme og kommunikationskampagner. Organisationen repræsenterer 52 flyselskaber og 143 servicevirksomheder, herunder bl.a. lufthavne. 
 
”ERA er vigtig for den fortsatte udvikling af sikker og progressiv regional luftfart, og vi ønsker at deltage aktivt i dette fokus - og naturligvis desuden at drage nytte af de aktiviteter og det netværk, som organisationen repræsenterer,” forklarer David. Qua deres samarbejde er medlemsvirksomhederne blevet en særdeles respekteret og etableret stemme i branchen, og gennem fælles viden og erfaring tilbyder ERA sine medlemmer et enestående forum, hvor fælles udfordringer kan blive identificeret, diskuteret og løst. 
 
ERA’s direktør, Simon McNamara, byder Aarhus Airport velkommen og udtaler: "ERA er en unik brancheorganisation, der samler hele forsyningskæden af virksomheder inden for luftfart, herunder luftfartsselskaber, lufthavne, producenter og leverandører. Flyselskaber og lufthavne skal arbejde tæt sammen, da de tilbyder hinanden indbyrdes afhængige tjenester, og ERA er det forum, hvor de kan mødes, netværke og lære hinanden at kende samt i fællesskab medvirke til at forme europæiske regler til gavn for den regionale luftfartsbranche. Således er lufthavne som Aarhus en essentiel del af organisationen.” 
 
Det første danske lufthavnsmedlem
”ERA gør et kæmpe stykke arbejde og spænder bredt med sine knapt 200 medlemmer blandt store og små lufthavne, flyproducenter og andre selskaber inden for luftfartsindustrien, herunder også en hel del nordiske flyselskaber. Der er kun én anden nordisk lufthavn på medlemslisten,” forklarer David, ”nemlig Vagar på Færøerne. Aarhus Airport er således det første danske lufthavnsmedlem, tilmed det største nordiske, med sine knapt 400.000 årligt rejsende, en position, der vil give os spændende viden og muligheder,” slutter han. 
 
Af andre lufthavnsmedlemmer i ERA kan bl.a. nævnes Innsbruck, Linz og Salzburg i Østrig, Budapest, Bern og Pula, flere britiske og irske lufthavne, Antwerpen, Nantes og Rotterdam. 52 flyselskaber er medlem, herunder Air Greenland, Atlantic Airways, danske DAT, Cimber og Jet Time samt finske Nordic Regional Airlines, estiske Nordica, svenske BRA og norske Widerøe.
 
(Pressemeddelelsen er udsendt d.d.).

Departures
SMS Date Airlines Flight no. to time  Status
ARRIVALS
SMS Date Airlines flight no. From     time  status

Udvalgte one-stop

Direkte