Nyheder

Luftfart og grønne transportinvesteringer

10-03-2021


Sammen med lufthavnene i København, Aalborg, Billund, Midtjylland og Sønderborg har Aarhus Airport præsenteret et fælles udspil for Folketingets Transportudvalg i forbindelse med de kommende forhandlinger om fremtidens infrastruktur i Danmark.  

Det er på tide at tænke luftfarten ind i fremtidens mobilitet på linje med tog- og biltrafik. Dansk luftfart bidrager til at binde Danmark bedre sammen og er helt afgørende for at binde os sammen med resten af verden.

Lufthavnene peger på tre områder, der kunne blive en del af investeringerne i en kommende politisk aftale om investeringer i Danmarks infrastruktur:

  • Bedre og nemmere adgang til lufthavnene med kollektiv transport og bil
  • Tilpasning af lufthavnene til fremtidens krav om sundhed og sikkerhed
  • Den grønne omstilling af lufthavnene

> Læs mere om udspillet her

> Danske Lufthavnes indlæg i Altinget om, hvordan lufthavnene kan bidrage endnu mere til grøn mobilitet i Danmark


Departures
SMS Date Airlines Flight no. to time  Status
ARRIVALS
SMS Date Airlines flight no. From     time  status

Udvalgte one-stop

Direkte