Hvad må jeg medbringe

Hvad må jeg medbringe?

Er du i tvivl om, hvad du må medbringe i henholdsvis indskrevet bagage og håndbagage? Så følg link nederst på siden. 

Husk pas eller anden officiel identifikation, når du rejser til udlandet. 

Ændrede EU-bestemmelser medfører, at rejsende til udlandet, der har foretaget check-in, skal kunne identificere sig, før de går ombord på flyet. Ved rejser uden for Norden er pas eneste gyldige legitimation. Ved rejser til lande i den nordiske pasunion kan anvendes kørekort, sygesikringsbevis og naturligvis pas.

Nye skærpede rejseregler

Fra 14. december 2019 gælder der nye og strammere regler for indførsel af planter og planteprodukter fra lande uden for EU. Det gælder også for rejsende, som medbringer planter og planteprodukter i bagagen.  

De nye regler betyder at det fra 14. december 2019 ikke længere er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter fra rejser i lande udenfor EU, uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat.

Reglerne er også gældende for mindre mængder af planter og planteprodukter.

De eneste undtagelser fra disse regler er frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan indføres.  

Hvis du medbringer planter til plantning, herunder visse typer af frø til udsæd, fra lande udenfor EU, skal disse følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til import. Varen vil derefter importkontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Du skal være opmærksom på at der er udgifter forbundet med importkontrollen.

Hvis du medbringer frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning, fra lande udenfor EU, vil der stadig være krav om plantesundhedscertifikat, men produkterne skal ikke anmeldes til import. 

De nye regler indebærer desuden, at flere typer af planter til plantning bliver omfattet af forbud mod import.

Reglerne skyldes en ny EU-forordning, som kaldes Plantesundhedsforordningen og har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab, samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter.

Her kan du læse mere om planter og planteprodukter m.m., der kræver plantesundhedscertifikat

Her finder du listen over importforbudte planter og planteprodukter.

Du kan læse mere om de specifikke regler på ”plakaten” nedenfor og på Landbrugsstyrelsens hjemmeside​ 


Jagt- eller konkurrencevåben med på rejsen

Der gælder særlige regler både hos luftfartsselskabet og i lufthavnen, når man har jagt- eller konkurrencevåben med på rejsen. Kontakt derfor først dit luftfartsselskab for at høre, hvilke regler der gælder. Hverken våben eller ammunition må transporteres i håndbagagen. Kom i god tid, da våbnet skal inspiceres af securitypersonale i forbindelse med check-in, som altid skal ske ved personlig henvendelse, når man rejser med våben. For at lette ekspeditionen bedes du udfylde en våbenformular hjemmefra - se link nederst på siden. Formularen kan også fås ved check-in.

I forbindelse med kontrol af din våbentilladelse, vil personalet samtidigt kontrollere, at du har pakket dit våben og ammunition efter reglerne:

·      Våben og ammunition skal indskrives som bagage ved check-in

·      Våbnet må ikke være ladt

·      Om muligt skal våbnet være adskilt og pakket i forskellige stykker bagage

·      Ammunition skal være pakket i originalemballagen og separat fra våbnet i en særskilt kuffert

·      Ammunition må ikke overskride en nettovægt på 5 kg.

Rejse til EU-land

Ved rejse til et EU-land skal man have et gyldigt våbenpas, der kontrolleres af securitypersonale.


Rejse til ikke-EU-land

Ved rejse til et land uden for EU skal man foruden gyldigt våbenpas vise en udfyldt våbendeklaration.

Forbudte genstande:

i håndbagagen:

​- Skydevåben og andre anordninger til affyring af projektiler

- Elektrochokapparater

- Spidse og skarpe genstande

- Værktøj

- Stumpe redskaber

- Eksplosive og brandbare stoffer og anordninger

​​Du må kun medbringe væsker i beholdere på max 100 ml og ikke flere beholdere, end der kan være i en gennemsigtig og genlukkelig plastikpose med et rumfang på 1 liter.

​For håndsprit gælder max 2 liter - dog max 500 ml. pr. beholder.

​I indskrevet bagage:

​- Eksplosive, ætsende og brandfarlige faste og flydende stoffer, gasser og substanser

- Fyrværkeri

- Magnetisk materiale, blegemidler, bedøvelsesmidler, maling og lignende

- Oxiderende stoffer

- Iltende, giftige og smitsomme stoffer 

- Radioaktive stoffer

- Diverser farlige substanser inkl. miljøfarlige stoffer

​Sikkerhedspersonalet kan til enhver tid afvise genstande, hvis de kan være til fare for flyvesikkerheden. For flere specifikke oplysninger kontakt venligst Passager Service i lufthavnen.​

NYTTIGE LINKS 

Flypassager.dk

Regler for væske i håndbagagen​​  

Transport af skydevåben - pdf

Departures
SMS Date Airlines Flight no. to time  Status
ARRIVALS
SMS Date Airlines flight no. From     time  status

Udvalgte one-stop

Direkte