Handicapservice

Bestil assistance​

Bestil assistance sammen med flyrejsen hos dit luftfartsselskab.

I henhold til en EU-forordning med ikrafttrædelse pr. 26.7.2008 har man som handicappet adgang til at benytte en gratis serviceordning i forbindelse med afrejse og ankomst til Aarhus Airport.

Se Europakommissionens rettigheder for bevægelseshæmmede​​

Hvis du har behov for assistance i lufthavnen eller om bord på flyet, skal du gøre opmærksom herpå allerede ved bestilling af rejsen. Det gælder bl.a. hvis du:​

  • Har behov for hjælp til at komme til/fra flyet
  • Har behov for hjælp til at komme om bord
  • Benytter kørestol
  • Medbringer førerhund
  • Har nedsat syn eller hørelse

Det er et krav for at få adgang til denne service, at du har bestilt denne via dit luftfartsselskab sammen med flyrejsen, gerne syv dage i forvejen, og senest 48 timer inden afrejsen.

Mødesteder

Når du ankommer til lufthavnen, skal du – med mindre andet er aftalt - henvende dig ved lufthavnens Passager Service. Du vil her blive mødt af en repræsentant for lufthavnens serviceudbyder, der vil sørge for, at du får adgang til den på forhånd aftalte hjælp og assistance.

Mulige mødesteder i afrejsesituationen

  • Ved lufthavnens Passager Service
  • Ved lufthavnsbussernes ankomstplads
  • Ved lufthavnens handicapparkering


Mødetidspunkter

Indenrigs og Skandinavien 30 min. før afgang.
Udenrigs 60 min. før afgang.


Mulige mødesteder i ankomstsituationen

  • I flysædet, når de øvrige passagerer har forladt flyet.
  • Ved foden af flyets forreste trappe

Departures
SMS Date Airlines Flight no. to time  Status
ARRIVALS
SMS Date Airlines flight no. From     time  status

Udvalgte one-stop

Direkte