Passagerrettigheder
 
EU-forordning 261/2004 fastslår, at flypassagerer har visse rettigheder ved boardingafvisning, aflysning og lange forsinkelser. Trafikstyrelsen behandler klager, hvor passagerer mener, at disse rettigheder ikke er overholdt.
 
Læs om dine rettigheder her eller download EU's app om passagerrettigheder ("your passenger rights").